Мої публікації


МОНОГРАФІЇ

(2012) Голосні звуки української мови залежно від темпу мовлення. Київ: Інститут української мови НАН України, 220 с. (Серія: Студії з українського мовознавства, № 13)), читати


СТАТТІ

(2016) Про фонетичну організацію вокалічного сандгі та дифтонгів у північноукраїнських діалектах // Sandhi w językach słowiańskich. T. 2. Warszawa, s. 215-225.

(2016) Склад і складоподіл в українській мові: фонетичний і фонологічний аспекти // Studia Ucrainica Varsoviensia, nr. 4, s. 115-132.

(2015) Інвентар звуків у діалектах: до проблеми витоків української мови // Український глотогенез: Матеріали міжнародної наукової конференції “Походження й розвиток української мови та її говорів” (Житомир, 13-14 листопада 2015 р.). Житомир, с. 92-116, читати

(2015) Фонотекст як джерело сучасних лінгвістичних досліджень  (про перспективу використання “Українського діалектного фонофонду”) // Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, С. 141-149, читати

(2015) Українська мова в просодичній типології мов світу // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: V. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag Otto Sagner, S. 76-85, читати

(2015) Про один програмний засіб комп’ютерного аналізу фонотекстів // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”; НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 16 квітня 2015. Харків, с. 23-25, читати

(2014) Інформативність акустичних сигналів: діалектне vs. літературне мовлення // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський аспект. Київ,  с. 212-216, читати

(2014) Tемп мовлення в гуцульському та східно-слобожанському діалектах: порівняльний аналіз // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІV. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag Otto Sagner, S. 175-180.

(2014) Український складоподіл у світлі сегментації Мермельштайна (експериментально-фонетичне дослідження) // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”; НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 17 квітня 2014. Харків, с. 38-40, читати

(2013) Особливості швидкого темпу мовлення в телевізійному футбольному дискурсі (на матеріалі репортажів матчів УЄФА ЄВРО 2012) // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІІI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag Otto Sagner, S. 175-180, читати

(2012) Українська мова походить з Африки? // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag Otto Sagner, S. 50-59, читати

(2012) Об одном приёме определения фонематичности дифтонгов украинского диалектного языка // Актуальные проблемы русской диалектологии. Тезисы докладов Международной конференции 27–28 октября 2012 г. / Отв. ред. О. Е. Кармакова. Москва, с. 6163, читати

(2012) Порівняльна F-картина голосних в українській, білоруській та російській мовах // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы. Мінск, с. 16-21, читати

(2012) Експериментальна фонетика у світлі сучасних комп’ютерних технологій // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції  “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”; НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 15-16 березня 2012. Харків,
с. 16-17, читати

(2012) Темп мовлення в гуцульському говорі // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія, вип. 32-33, с. 308-311, читати

(2012) Тривалість пауз у діалектному мовленні Східного Полісся // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. Київ, с. 52-55, читати

(2012) Лінгводидактичні основи сприйняття усного мовлення // Початкова школа,  № 1, с. 59-60, читати

(2012) Магічні тексти на уроках української мови // Початкова школа, № 9, с. 56.

(2011) Деякі зауваги про звуки [і], [и] в українській мові // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / Ін-т укр. мови НАН України. Київ, с. 249-255, читати

(2011) Акустична класифікація українських голосних звуків // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: I. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag Otto Sagner, S. 68-79, читати

(2011) Формантна динаміка східнополіського дифтонга іе в українській мові // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна: Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения д.ф.н., проф. С.Б. Бернштейна. Москва, с. 70-72, читати

(2011) Погляди В.М. Брахнова на східнополіські дифтонги // Лінгвістика,  № 3 (24), ч. 1, с. 13-17, читати

(2011) Темп мовлення особи як індикатор її розвитку // Початкова школа, № 9, с. 56, читати

(2010)  Темп мовлення в українському інформаційному просторі (На матеріалі мовлення дикторів телебачення) // Стиль і текст: Бюлетень. Київ, с. 137-141, читати

(2010) Спектрографія мовлення у світлі лінгвістичних експертиз (За результатами експериментів) // Studia linguistica et juridica: Доповіді Міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої питанням лінгвістики та права “Актуальні проблеми мови права: історія та сучасність”. Кіровоград, 70-75, читати

(2010) Дифтонги в північноукраїнських діалектах (за даними інтонографування) // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир, вип. 22, том 2, с. 89-
100, читати

(2010) Силова реалізація слова в українській мові // Українська мова у ХХІ столітті: Традиції і новаторство. Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених.  Київ, с. 41–43, читати

(2009) Голосні звуки сучасної української літературної мови залежно від темпу мовлення (експериментально-фонетичне дослідження): авторефетат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Київ, 19 с, читати

(2009) Проблеми слов’янської фонотактики // Українська мова, № 2, с. 125–127; співавт. Л.М. Хоменко, читати

(2008) Залежність акустичних характеристик голосних звуків української мови від темпу мовлення // Вісник Черкаського університету.  Черкаси, вип. 140, с. 15–24, читати

(2008) Акустичні характеристики голосних звуків української мови (експериментально-фонетичне дослідження) // Українська мова, № 4, с. 102–111, читати

(2008) Темп мовлення як характеристика портрета особистості // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі: За матеріалами науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови. Київ, с. 202–205, читати

(2007) Темп мовлення як об’єкт фонетичних досліджень // Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник. Київ, вип. 37, с. 61–64, читати

(2007) Функціональний аспект темпу мовлення // Вісник Черкаського університету. Черкаси, вип. 116, с. 113–121, читати

(2005) Ритмомелодика як основний чинник сугестивної функції українських замовлянь // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.2. Суми, с. 120–122, читати

(2004) Синоніміка українських замовлянь на уроках рідної мови // Педагогіка та методика навчання і виховання. Суми, ч. 1, с. 27-30.

(2003) Структурна організація дієслівної синоніміки в українських замовляннях // Тези до V Всеукраїнської студентської наукової конференції “Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді”. Черкаси, с. 8, читати

Advertisements
Коментарі
  1. merzhvinski@ukr.net коментує:

    Перспективний напрям досліджень. Цікаво навіть як простому читачеві. Добре, що створили такий персональний сайт, де можна ознайомитися з роботами, що розгадують загадки однієї галузі, одного спрямування.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s